Програма

ПРОГРАМА *
 

9:30 – 10:00 Регистрация

10:00 – 12:00 ПАНЕЛ 1: Инвестиции в офис сгради 2016
- Как изглежда съвременната офис сграда днес? Актуални проекти 2016.
- Кои са важните характеристики, които инвеститорите трябва да вземат предвид, когато планират проектите си, за да създадат качествени и пазарни активи – локация, достъп и инфраструктурна обезпеченост, рационални и ефективни разпределения, съвременни сградни технологии, допълнителни удобства?
- Кои са ползвателите на офис сградите в България и какви са нуждите и изискванията им? Пазарни тенденции в София и в страната.
- Как развитието на пазара на офис площи промени начина, по който изглеждат съвременните офис сгради? Какво е значението на сградните сертификати?

 Участници:

10:00 – 11:00 Част 1:

Адина Уелш, изпълнителен директор, Expo 2000 Office Park
Давид Давидов, управляващ партньор, Garitage Park and Sofia Park Villas
Олга Стоичкова, CPM, председател на Управителния Съвет на АСБС
Верка Петкова, мениджър офис площи, Colliers International
инж. Иван Михайлов, управител, „Вистеон Електроникс България”

11:00 – 12:00 Част 2:

инж. Пламен Андреев, управител, "Планекс", проект Smart Center Бургас
Тодор Кавръков, CPM, пропърти мениджър, Търговски Център Европа
Станимира Пашова, мениджър офис площи, Forton
Николай Неов, директор „Офис площи“, MBL|CBRE
Станимир Комитов, управител за България, "Юнифай Сървис Център"

Модератор: Деница Симеонова, Капитал

12:00 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 ПАНЕЛ 2: Архитектурни тенденции и концепции. Повишаване качеството на работната среда, постигане на енергийна ефективност и оптимизация на експлоатационните разходи чрез интелигентни сградни решения. Фасилити мениджмънт на офис сгради. Актуални проекти 2016
- Защо е важно да инвестираме в съвременни сградни технологии?
- Инвестицията в качествена BMS-система като основен фактор за управлението и функционирането на сградата.
- Тенденции и иновации при системите за сигурност и контрол

Участници:
арх. Ангел Захариев, управител, „АиА Архитекти”
арх. Илиан Илиев, управител, „Планинг”
арх. Галин Василев, „ПроАрх”
Анатолий Жиански, търговски и маркетинг мениджър, РАК ООД
инж. Димитър Крушовски,  Siemens направление „сградни технологии“
инж. Роман Бацаров, технически мениджър, "Кнауф АМФ"
Бисера Иванова, заместник изпълнителен директор, „Мундус Сървисиз”

Модератор: Николай Тодоров, ГРАДЪТ Медиа Груп

14:30 – 16:00 ПАНЕЛ 3: Архитектурни тенденции част 2. Предизвикателства при строителството на офис сгради. Актуални проекти 2016
- Как да създадем максимално функционални, модерни и устойчиви офис сгради? Предизвикателствата пред водещите архитекти.
- Градоустройствен аспект при проектирането на мащабни офис проекти
- Кои са основните предизвикателства пред строителните компании при изпълнението на офис сгради?
- Съвременни конструктивни модели при реализацията на офис сгради

Участници:
Бернд Щайнгрюбер
, проект мениджър, Raiffeisen Property Holding International
арх. Атанас Панов, съосновател, LP Consult
арх. Стоимен Демерджиев, Stephen George International
арх. Милена Нанова, „Студио 17.5”
инж. Иво Трингов, изпълнителен директор, Cordeel Bulgaria
инж. Борис Първанов, управляващ партньор, „Структо”
инж. Анна Неделкова, "Пери България" ЕООД
Модератор: инж. Силвия Ценова, ГРАДЪТ Медиа Груп

 

* Организаторите запазват правото си да променят програмата

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Партньори: